CESTA HLASU

V sobotu 15. FEBRUÁRA 2020, 10:00 - 17:00,

Ponor sa do svojej vokálnej ľudskej identity preskúmaním a objavením svojho hlasového prejavu. Ako zachádzam so svojim hlasom, tak zachádzam sám/ sama so sebou.

Cestou oslobodzovania individuálnych hlasových schopností sa nám otvára aj vracia možnosť poznávať, prežívať a prejavovať seba samých. Práca s hlasom nám umožňuje obnoviť citlivejšie vnímanie vlastnej osobnej reality. Prostredníctvom vlastného hlasu spoločne zahájime proces odkrývania neuvedomovaných zažitých spôsobov- postojov, akými sa k sebe samým vzťahujeme, ako sa prežívame, ako vnímame svoj vnútorný svet a svoje telo v ňom. Hlas je posol o pravde, ktorú v sebe nosíme. Vokalizácia a práca s hlasom je príležitosť uzrieť a rozriešiť to, čo nám bráni komunikovať samého seba k svetu pravdivým a slobodným spôsobom. Spev ako vedomá práca s hlasom a spôsoby ako prežívať pieseň, aby znela autenticky a prinášala nadšenie a silu tomu, kto spieva, aj tomu kto počúva. Hlas je príbehom srdca, ktorý chce byť poznaný, aby viac nebol uväznený a oslobodil všetko, čo nám prišiel darovať.

Stretnutie je venované všetkým, ktorí si neveríte, že spievať naozaj viete. Vám všetkým, ktorí spievate len v kúpelni, v aute, vám všetkým , ktorí ste to nikdy na verejnosti neskúsili, alebo aj skúsili, ale boli ste umlčaní, vám, ktorí máte vnútornú potrebu a chuť spievať, znieť a načúvať. Aj pre tých, ktorí spievate radi, no máte chuť objaviť nepoznané roviny svojho hlasu a prejavu. Určené pre každého, kto má chuť prejsť cez neskutočnú silu predsudkov, zvykov, zlozvykov a hlavne cez strach, ktorý nás dokonale naučil sámých seba obmedzovať, či ,,držať na krátko“. Budeme načúvať posolstvu nášho hlasu, ktorý nás naučí cítiť a rozkľúčovať jeho odkazy aj ako sa rozpomenúť na sebadôveru aj silu, obzvlásť vo chvíľach keď máme pocit, že nám obe chýbajú. Farby a nálady nášho hlasu nám dovolia zaznieť tak, ako sme samých seba ešte nikdy nepočuli. Budeme si spomínať na hlbší a dôvernejší vzťah s naším telom, nami samými a bohatým svetom, ktorý v nás žije. --------------------------------------------------------------------- Čo nám môže priniesť zvedavosť a rande s naším hlasom: Hlas nám pomáha komunikovať seba smerom k svetu pravdivým a otvoreným spôsobom, - umožňuje nám stáť vystreto v tom kým sme, čo potrebujeme, čo nás zraňuje a čo žijeme,

- umožňuje nám nastavovať a držať zdravé hranice, - prejavujeme ním náš osobný potenciál, - spája nás s tým, čo je v nás skutočné a prítomné práve teraz, - podporuje nás tvoriť a žiť vzťahy založené na pravde, láske a blízkosti, - vedie nás k hlbšiemu pochopeniu a poznaniu seba samých a láskavosti k sebe, - dáva život našej tvorivosti, - rozdýchava živosť v našom tele. Nebude to o učení sa spievať, Bude to o tom, ako náš Hlas prebudiť k životu a nechať ho nami znieť a prehovárať. Umožníme mu povstať zo skrytých kútov, kde bol držaný v tichosti a nečinnosti.V našom hlasovom prejave je manifest mnohých obmedzení, ktoré sme prevzali a je priamo naviazaný na hanbu, sebadegradačné presvedčenia, sebasabotážne stratégie, je tam mnoho stôp po "nemôžem", "nie takto", "nie teraz", " nie ja", "iný určite lepšie". Stretávame tam osobný diskomfort z každej strany, ale za nim nachádzame veľkú zanechanú celosť a slobodu.

Za tou clonou totiž dochádza k hlbokému a dojemnému znovustretnutiu s našim vokálnym ľudským tokom. Po celom dni vibrujú aj kosti ešte do noci a duša úplne žije. Oslobodený hlas navracia späť mnohé uväznené životné sily, ktoré sa zrazu môžu uvoľniť a byť k dispozícii.

Lono aj hrdlo sú prepojené systémy, čo je zadržané v lone v podobe pochovanej hanby, zabudnutej emócie, to škrtí a obmedzuje prejav. Zároveň to čo bolo umlčané v hrdle limituje živosť v lone. Na Hlase veľmi často začnú veľmi silno bolieť maternice aj vaječníky, lebo ako sa trhajú zámky okolo hrdla a úst, povoľujú aj reťaze v lone, lebo vznikol v rámci spolupracujúceho systému pohyb. Zdomestifikovaný hlas = zdomestifikovaná maternica. Oslobodený hlas = divoká, živá, trúfalá a opovážlivá maternica.
Sprevádza: Daniela Choma


Som žena, manželka, mama, dcéra, terapeutka so zameraním na ozdravovanie životného príbehu a prvotných zranení, ktoré formujú osobnosť človeka. Mojou vášňou je pravda, zraniteľnosť, sila a obnova v človeku. S pokorou som svedkom toho, keď sa keď sily Života dokážu premeniť slabé na silné, mŕtve na živé, neisté na odvážne, klamlivé na pravdivé. Ako svoju misiu vnímam vytvárať priestor hlbokému a liečivému ľudskému stretnutiu, ktoré naša spoločnosť potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Blízkosť, spojenie a dôveru vnímam ako skutočnú výživu ľudskej duše. Opieram sa o hlbokú inteligenciu, ktorá sídli v každom z nás a potrebuje len bezpečný priestor, v ktorom sa túži prejaviť.Od detstva som spievala profesionálne, potom som svoju lásku k spevu kvôli nepodpore rovesníkov zavrela, o to hlbšia skúsenosť pre mňa bola, čo je to zriecť sa svojho Hlasu, a aký dar je dovoliť si ho znova nájsť.


Dojmy účastníkov: ,,Zažiť Cestu Hlasu bol pre mňa nadpozemský zážitok. Je pre mňa neuveriteľné, čo som dokázala zažiť a prežiť za tých pár hodín so skupinkou ľudí, ktorých som predtým nikdy nevidela. Aké vzácne odhalenia, prekročenia hraníc, zdieľania, otvorenia, súznenia, obrovské emócie... to všetko úžasne citlivo, bezpečne a nádherne vedené. Som za túto skúsenosť nesmierne vďačná. Bolo nádherné byť súčasťou takého vzácneho kruhu." (V.) ,,,Zážitok, ktorý som mala pri práci s hlasom, je slovami ťažko opísateľný. Nikdy predtým by som si ani len nepomyslela, čo všetko dokážem takto precítiť. Ešte počas základnej školy sa mi smiali pre môj „falošný“ spev. Odvtedy som si ho zakázala.. Mala som pocit, že nemám, resp. že nemôžem spievať. Až pri Danke, ktorá otvorila úžasný priestor v bezpečnom kruhu žien, som si to po dlhej dobe dovolila.. V istom momente akoby „praskla škrupina“ a ja som dopriala svojej duši naplno sa prejaviť, ako v tej chvíli potrebovala.. Je až dojímavé, aký pocit slobody, sebauvedomenia a prijatia mi to prinieslo. To precitnutie, že môžem, kedykoľvek.. Bol to veľmi silný moment pre mňa, z ktorého stále čerpám. Telo si cez hlas zažilo, aké to je voľne sa vyjadriť bez obmedzení a posudzovania. Úprimne, každej žene prajem takúto skúsenosť.. Dovoliť si prejaviť, čo práve potrebuje.. Ďakujem za túto možnosť, veľmi ma to obohatilo na mojej ceste." (M.) ,,Potrebujem Ti povedať, resp. napísať, že robíš neskutočne krásnu prácu. To, čo som pri Tebe zažila na Hlase sa hlboko vrylo do mojej duše a koľko-krát si na Teba spomeniem, pociťujem vďačnosť za to, že si bola pritom, keď moja duša začala spievať. Keď sa cítila slobodná natoľko, že sa mohla prejaviť. Ďakujem z hĺbky svojho srdca a posielam Ti vrelé objatie." (D.)KDE: Mojajoga ADRESA: Partizánska 32, Poprad Prinášaná hodnota: 85€ Zvýhodnená ponuka pri registrácii a úhrade do 25.1.2020: 75 €. od 13:00-14:00 prestávka na obed Počet miest je limitový, preto je potrebné sa na stretnutie registrovať tu (na konci stránky zvoliť tlačidlo pre Poprad): http://www.srdcomclovekom.sk/cesta-hlasu/