SILOVÉ ZVIERATÁ - Korene živosti

V sobotu 4. OKTÓBRA 2020, 10:00 - 17:00

Používaš vo svojom živote výlučne myseľ?
Vnímaš ju ako preťaženú, frustrovanú a vyčerpanú?
Napriek neustálemu premýšľaniu ako vyriešiť svoje problémy stále nezažívaš úľavu?

Snaživá a preťažená myseľ tvorí presvedčenia, ktoré sú ale v konflikte v s naším najvyšším pôžitkom.

Ako ľudské bytosti sme veľmi komplexní. V modernom svete sme na akékoľvek spoznávanie a vyhodnocovanie začali používať a potom aj uprednostňovať iba našu rozumovú rovinu.

Rovina intelektu, nedokáže vykonávať všetky funkcie, ktorými do hĺbky zažívame svet a získavame celistvú skúsenosť so Životom.

V skutočnosti okrem mysle a intelektu máme 3 ďalšie kompasy, ktoré nás vedú životom a výzvami, ktorými prechádzame. Každý z nich zodpovedá za úplne unikátnu oblasť nás a v spolupráci nám umožňujú byť v plnom kontakte so svetom a plne prežívať svoju živosť. Zmyslové vnímanie, cítenie, imaginácia. Každý z týchto kompasov zachytáva iné správy o nás a o svete, používa svojský proces na ich vyhodnotenie a následnú integráciu, z ktorej sa rodí poznanie a prežívanie.

To, čo nepoužívame, to v nás krpatie a spôsobuje pocit, že niečo ,,chýba“.

Pozývame vás na dobrodružné putovanie svojim vnútorným svetom, kde budeme:

– kontaktovať a objavovať štyri bazálne roviny celistvého poznania- rozum, zmyslové vnímanie, cítenie, imaginácia,

– vnímať ich stav a príbeh a cez hlboké pochopenie ich znovu pozvať do spolupráce,

– rozumieť ich kvalitám a vzájomným vzťahom,

– nachádzať prvotnú príčinu ich vzájomného konfliktu,

Týmto všetkým nás prevedú vnútorné zvieratá poznania. Zvieratá v nás reprezentujú našu konkrétnu rovinu a preberajú na seba symbolickú podobu. V tejto podobe a jej kvalitách je možné uzrieť odkaz a vedenie o našom minulom, aktuálnom aj budúcom stave. Zvieratá vedia kde a čo hľadať, aj ako to zahojiť. Privedú nás do situácií a k súvislostiam, ktoré sú ďaleko za kapacitami mysle.

Pozývame ťa k spojeniu s týmto zážitkom vlastnej evolúcie, svojich osobných koreňov.

Jadro našej existencie, toho kým sme, je neobyčajne mocné a hlboko živé. Zvieratá nás s týmto jadrom seba samých spájajú a vedú nás k harmónii s ním.

VSTUPNÉ: 65 EUR

Ak vás zaujíma viac o metóde vnútorných zvierat vypočujte si podcast na túto tému, ktorý sme pre vás nahrali.

https://soundcloud.com/srdcom-lovekom/silove-zvierata-rozhovor
Denisa Barry Gostičová

Počas obdobia jednej z mojich najťažších životných skúseností v roku 2014 sa mi začala otvárať cesta k sebe. Odvtedy pomocou rôznych techník, meditácií, samoty, dlhých hodín v prírode som došla k mnohému poznaniu a zmien v sebe a v mojom osobnom živote. Tieto skúsenosti podávam ďalej pomocou techník ako kraniosakrálna biodynamika, či hlbinná imaginácia. Učím anglický jazyk netradičným spôsobom. Dlhodobo spolupracujem s mvo na odstránení diskriminácie ako aj vyzdvihnutie hlasov žien, ktoré nie sú počuté