HOLOTROPNÉ DÝCHANIE

24 - 25. APRÍL 2020

PIATOK:

Registrácia je v piatok o 16:30 a prednáška začína o 17:00.

SOBOTA:

9:00-12:00: Prvé dýchanie

obed, oddych

14:30-17:30 Druhé dýchanie

19:00-21:30 zdieľanie a integrácia

Facilitátori: Martin Ďuriš a kol.

CENA: 110 EUR, záloha 50 EUR vopred

Workshop je pozvánkou k vlastnému sebaspoznávaniu, liečeniu a evolúcii.

Holotropné dýchanie nám pomáha spojiť sa s koreňmi našich emočných a psychosomatických výziev, ale aj našej Osobnej Sily a odvahy.

Počas tohto workshopu zažijeme dvei sedenia – jedno ako dýchajúci, a jedno ako “sitter”, partner dýchajúceho. Tieto sedenia nám ponúknu cestu k zmeneným stavom vedomia bezpečným spôsobom a v chránenom prostredí (settingu). Zmenené stavy vedomia nám pomáhajú k napojeniu sa na vlastnú vnútornú múdrosť, liečivú inteligenciu tela a transformačnú silu. Táto vlastná vnútorná múdrosť nás vedie k častiam nášho bytia, ktoré zadržujú určitý energetický náboj, a sú pripravené byť zprocesované a integrované kreatívnym spôsobom.

Holotropné dýchanie môže zaujímať ľudí:

-ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju cestu -ktorí sa zaujímajú o telo a vedomie, tanec, jogu, body terapie a sú zvedaví -ktorí hľadajú spôsob liečenia cez vlastnú osobnú skúsenosť -ktorí chcú uvoľniť nedokončené a nevyriešené veci z minulosti -ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických, či mentálnych symptómov

Holotropné dýchanie™ bolo vyvinuté psychiatrom českého pôvodu MUDr Stanislavom Grofom a jeho ženou Christinou na základe mnohoročného výskumu liečivého potenciálu mimoriadnych stavom vedomia, ktorý začal v 60. rokoch v Prahe a pokračoval neskôr v USA. Slovo “holotropné” je neologizmus zložený z gréckych slov “celistvosť” a trapein “pohybovať sa, smerovať”, teda v preklade “smerujúci k celistvosti”.

Jedná sa o elegantnú a bezpečnú techniku, ktorá využíva k navodeniu mimoriadneho stavu vedomia zrýchleného a prehĺbeného dychu a evokatívnej hudby. Kombinuje tiež cielenú prácu s telom, arterapeutické techniky a skupinovú dynamiku.

Dych, dychové techniky a hudba boli využívané k navodeniu mimoriadnych stavov vedomia od pradávna a naprieč rôznymi kultúrami. Zrýchlený a prehĺbený dych mení alkalicitu krvi a látok ovplyvňujúce mozog. Na rozdiel od tradičných dychových techník, ktoré využívajú napríklad niektoré druhy jogovej praxe, v holotropnom dýchaní neexistuje presný predpísaný spôsob, ako dýchať. Dych môže byť niekedy veľmi intenzívny, a niekedy veľmi subtílny. Záleží veľmi od individuálneho procesu dýchajúceho. Dôležité je len ostať prítomný s tým, čo prichádza a intuitívne to nasledovať. Prehĺbenie a zintenzívnenie dychu je najskôr robené vedomo a napomáha mu hudobný set zostavený špeciálne pre tieto účely. Neskôr sa vedomá práca s dychom a aj hudba stávajú druhoradými, a prichádza práca s hlbšími úrovňami psyché a vrstvami tela, čo je navzájom veľmi úzko prepojené. Prichádza liečenie a sebaspoznávanie cez intenzifikáciu symptómov, ale aj cez vysoko “výživné” zmenené stavy vedomia.

Holotropné dýchanie je hlbinná sebaspoznávajúca technika, ktorá prešla a prechádza , ako všetko, neustálym vývojom. Tým nechcem naznačiť, že je na technike niečo veľmi iné ako bolo v minulosti, avšak, na čo sa kladie čoraz väčší a väčší dôraz, je počet facilitátorov, podpora a integrácia do bežného života.

Workshopy, ktoré organizujem je pokusom šíriť na Slovensku spôsob holotropného dýchania, kde môžeš zažiť túto hlbokú techniku s mnohočlenným týmom facilitátorov, ktorý prešli riadnym výcvikom Grof Transpersonal Training. Okrem intenzívneho transpersonálneho výcviku, ich hlavným a najzákladnejším tréningom je ich neustále pokračujúca, celým životom prítomná, fyzická a duchovná prax. Čo je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného facilitátora holotropného dýchania.

Je nutné osloviť aj to, že rastúcou popularitou tejto techniky sa na slovo “holotropné dýchanie” nalepilo veľa mýtusov, neprávd, techník a spôsobov dýchania, ktoré by už nemali byť nazývané holotropné. Dôležité je vedieť, že tento názov dýchania neznamená iba samotný zrýchlený dych – obraz, ktorý si veľa ľudí automaticky priradí k názvu “holotropko”. Ide najmä o spôsob bytia. V holotropnej praxi je veľmi nápomocný Systém Umiestnenia Pozornosti (APS – Awareness Positioning System). Ide o umenie všímavosti a pozornosti, o určité vnútorné nastavenie pri práci s telom a psyché, ale aj o hlbšiu medziľudskú podporu a dôveru v múdrosť tela. Veľká pozornosť sa dáva na vytváranie veľmi bezpečného a podporného prostredia pre proces dýchajúceho, ale aj sittera. V rámci komunity facilitátorov Grof Transpersonal Training, sa kladie čoraz viac dôraz na pokračujúce vzdelávanie facilitátorov. Týmto osobným, ale aj spoločným komunitným ľudským úsilím, pomáhajú vytvárať čo najvhodnejšie prostredie pre liečenie človeka na mnohých úrovniach. Víziou do budúcna je vytvoriť čo najpevnejší a najpodpornejší networking pre pomoc pri integrácii transpersonálnych zážitkov do bežného života.

Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia. Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce. Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.

Prihlásenie na info@mojajoga.sk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now