Limbický odtlačok - ZnovuZrodenie TVORIVOSTI, RADOSTI, SPONTÁNNOSTI

September 16, 2019

V sobotu a nedeľu 16-17.11.2019

 

Transformatívny seminár pre jednotlivcov, páry aj tehotné ženy.

 

 

 Stručný popis: 

Tvoje tienisté stránky sú tie, ktoré nevyužívaš naplno pre svoje dobro. 

Nechceš, aby ich okolie vnímalo ako tvoju súčasť. Naučili Ťa hanbiť sa za ne. Chceš ich "vyriešiť".

Pre šťastný život potrebuješ tajomstvo svojich tieňov, ale nemáš k ich esencii prístup, pretože ich zatlačuješ do úzadia.

Je to pochopiteľný prístup, pretože všetci chceme byť milovaní. A tak sa vyhýbame tomu, čím by sme lásku odpudili.

Ale tiene v nás žijú a raz za čas vybublajú von.

 

Čo s tým?

Tiene vznikajú špecifickým spôsobom v kódovacom období ( počatie - pôrod - detstvo )

Tento seminár ponúka rozkľúčovanie Tvojho limbického záznamu tieňov.

Tak, že po prepise, dokážeš žiť naplno, bez strachu sa prejaviť.

Naučíš sa, ako zlúčiť svoje svetlé aj tienisté stránky. Pochopíš prečo to v živote potrebuješ a načo.

Tvorivosť - Radosť - Spontánnosť  sa nemôžu prejevovať tam, kde je Hanba a Strach.

Keď sa hanbíš, nemáš radosť zo seba . A tak nemôžeš spontánne tvoriť svoj radostný život.

Po seminári to bude inak
 

"Tam kde je radosť, tam je skutočné tvorenie. 

Kde je skutočné tvorenie, tam je skutočný život. 

Kde je skutočný život, tam je spontánnosť." Z. H.

 

Viac k témam:

Tvorivosť

Tvorivosť je naša základná schopnosť v živote, na ktorej stojí pocit uspokojenia a naplnenia z čohokoľvek. Potrebujeme ju používať celý život a každodenne, aby sme dokázali meniť seba a svoj život k lepšiemu.

Tvorivosť býva v rannom detstve zámerne potlačovaná, zahalená strachom a ostychom. Čo to je tvorivosť? Patrí tvorivosť len do sveta umelcov, architektov...? NIE. Tvorivosť je to, čím sme stvorení k obrazu božiemu. Tvoríme neustále, vedome aj nevedome. Len zrkadlenie vlastnej tvorby, ktoré prichádza zvonku nedokážeme niekedy rozkódovať správne, pretože žijeme v ilúzii. V tejto ilúzii je naša tvorivá sila prekrútená, ponížená a zosmiešnená. Takže sa vlastnej tvorivej sily radšej vzdávame a necháme rozhodovať iných. Nech to vyriešia tí múdrejší, tí erudovaní odborníci... Omyl.

Nikto a nič nemôže o tebe rozhodnúť lepšie než ty sama/sám.

Jedine Ty skutočne vieš čo, kedy, ako a s kým je pre teba to správne.

Ako deti tvoríme neustále a prirodzene – neučíme sa to. Vieme to prirodzene.

Pokiaľ túto silu v sebe nevieme objaviť, alebo sa jej bojíme, tak len preto, že sa s ňou spája bolesť z potlačenia a poníženia.
To, čo sa ako deti učíme, ako spoznávame samých seba v reakciách okolia na naše tvorenie, nápady a akcie. Svoje aj cudzie hranice, dôsledky a následky svojho tvorenia a zodpovednosť. Práve to sú oblasti, kde sú potrební rodičia a poprípade ďalší uvedomelí dospelí (učitelia, lekári...), ktorí týmto obdobím dokážu dieťa viesť s úctou, láskou, jasnosťou a otvorenou mysľou, srdcom a intuíciou. Je potreba, aby rodič vnímal svoje dieťa, nie len ako vyvýjajúceho sa malého človeka, ale tiež ako dušu, ktorá tu má svoje špecifické poslanie. K jeho naplneniu potrebuje individuálne podmienky. Nie vždy sa tieto podmienky zhodujú s predstavami rodiča o živote dieťaťa. Na predstavách rodičov o živote dieťaťa nezáleží. Sú to ilúzie vychádzajúce z nepravého ja. Dieťa sa im skôr alebo neskôr aj tak vyšmykne a ešte bude na svojich rodičov naštvané, že ho tlačili niekam, kam nechcelo a nevnímali jeho prirodzené talenty...

 

Radosť

je odpověď na otázku, ktorá vám práve prišla na myseľ. A to je táto otázka: "Ako to rozpoznať?" 

Odpveď znie: "Podľa radosti. Tam kde je radosť, tam je skutočné tvorenie."

Tam, kde je skutočné tvorenie, tam je skutočný život. Kde je skutočný život, tam je spontánnosť. 

Jednoduché, nie? Ano, keď  sme vnímaní a podporovaní v nasledovaní svojej radosti, tak to jednoduché je. Nie je, keď sme v detstve príliš skoro zahrnutí „musmi a povinnosťami, ktoré je potreba urobiť skôr, než budeme mať radosť...“ 

Omyl! Energie máme na každý deň určité množstvo a posilujeme to, čomu túto energiu dávame. Pokiaľ budeme preferovať povinnosti pred radosťou, tak tie povinnosti samozrejme rozkvitnú a bude ich stále viac. Pokiaľ ale dávame prednosť radosti, tak aj tie povinnosti zvládneme včas a s radosťou. Túto rovnicu asi každý pozná, ale dať to do praxe, to je iný oriešok. Prečo to nejde? Ako to urobiť? Tomu sa venujeme na seminári...

 

Spontánnosť

je ďalšia kvalita, na ktorú už tisícročia prebieha honba. Nehanbite sa za to, že ste málo spontánni. To sa môžeme hanbiť všetci a nikam to nevedie. Kde by ste túto kvalitu rozvinuli a uplatnili? V civilizáci a technokratickej spoločnostii nemá spontánnosť veľa priestoru. Ani na pieskovisku ste nesmeli byť spontánni... všade niečo hrozilo... A pokiaľ sa niečo za spontánnosť prehlasuje, tak je to často zámena s extrovertnosťou, alebo hystériou...

Čo to je zdravá spontánnosť? Prečo po nej tak prahneme a fascinuje nás? Pretože je spojená s prejavením prítomného okamihu tak, ako ho v sebe máme – bez príkras, alebo filtrov. A to je jedinečný koktail, ktorý je fascinujúci, zasahujúci a úderný. Moment, kedy je nás skutočne vidieť absolútne v prejavení. To sa len tak nevidí. A pokiaľ ano, tak nás ten zážitok hlboko zasiahne a chceme to „dokázať“ tiež.
Vieme to, len sme boli v minulosti mnohokrát zastavení...

Na seminári sa ZnovuZrodím Tvorivosť a s radsoťou sa znovu rozbehneme do spontánneho jednania.

 

ČO ŤA NA SEMINÁRI ČAKÁ?

 

 

Rozkódovanie vlastných limbických odtlčkov, ktoré bránili v prežívaní radosti, spontánnosti a tvorivosti.

Každá účastníčka/ každý účastník bude mať možnosť otvoriť konkrétne svoj limbický odtlačok v oblastiach tvorenia, radosti, spontánnosti. Porozumieť jeho špecifikám a nájsť zákonitosti, ako sa daný odtlačok prejavuje v živote. Pochopiť PREČO sa deje práve to, čo sa deje. Prestať sa obviňovať z neschopností, chýb atd. Namiesto toho nastoliť zmierenie so svojím doterajším konaním prostredníctvom hlbokého porozumenia a prežitkov koreňov svojho chovania... Následne limbický odtlačok prepísať a naučiť sa jednať po novom – v súlad so svojím srdcom a intuíciou.

 

Prepis limbického odtlačku.

Rozpoznané limbické odtlačky sú krásny materiál pre prácu na sebe. Prepis limbického odtlačku je osobný, intenzívny a hlboko transformujúci zážitok, kde vytvárame novú neurónovú cestu v mozgu na všetkých úrovniach bytia a troch úrovniach mozgu. Tým si umožňujeme vo svojom živote po ZnovuZrodení konať inak : tvorivo, spontánne a s radosťou. Zmýšľať o sebe inak, cítiť, vnímať po novom a reagovať v živote inak na napäté a nekomfortné situácie. Prepísať svoje odtlačky tak, aby nás v ďalšom živote podporovali na ceste radostnej tvorivosti.

 

Trvalá zmena svojho chovania a návykov

Posledné štádium seminára je venované možnosti naučiť sa, ako v živote nasledovať nový limbický odtlačok, ako cez neho púšťať energiu a dovoliť si tým žiť kvalitnejší život podľa túžieb svojho srdca. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonitostí, a prelomenie iluzórnych paradigiem a predstáv o živote. Tieto ilúzie vytvárajú blokujúce presvedčenia, stagnáciu energie, strach a choroby. Tieto impulzy, zápisy a obrazy sú nám zámerne a násilne vtlačované do podvedomia od prvých okamihov života.

 

Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.

Spontánne cítenie + Tvorivé jednanie = Radostný život

 

To sú dva základné stavebné kamene v radostnom živote. Jednanie u muža a cítenie u ženy sú od malička domestikované a navigované do sfér strachu z prejavenia sa. Ďalej strachu z trestu, neúspechu, poníženia, neprijatia, zosmiešnenia, podhodnocovania atd. Vďaka tomuto vplyvu nastane zdržanie medzi pravdivým impulzom a schopnosťou nasledovať tento impulz vo forme vyjadrenia sa. V tomto zdržaní, (ktoré má individuálne dlhé trvanie), je pravdivý impulz znásilnený a prekrútený. Je prekrútený práve presvedčeniami a pravidlami strachu. Vzniká tým rozpor medzi prvotným čistým impulzom, ktorý dostávame a schopnosťou prejaviť ho v danej čistote... 

Tomuto rozporu a jeho rozuzleniu sa budeme venovať na seminári.

Cesta od strachu k slobode = cesta tvorivej bytosti k radosti

V našom mozgu je zapísaná cesta od logického uvažovania k spontánnemu prejavu a späť. Je to pohyb energie od jednej mozgovej časti k druhej cez limbický mozog, kde na nás číhajú rôzne programy a domestikátory. Vďaka nim sa dokážeme zaseknúť v tvorivom procese, alebo hanbiť sa, mať strach a stiahnuté hrdlo keď sa máme prejaviť verejne. Máme strach voľne a slobodne sa prejavovať, pretože sme málokedy zažili podporu okolia v tomto ohľade. Pre prežívanie radosti, chuti žiť, byť vidieť a tvoriť, je nutné, aby sme túto cestu v mozgu poznali dobre a mali možnosť prechádzať ňou denne – inak povedané, aby sme boli slobodne spontánni denne.

Budeme sa na seminári tejto ceste venovať:)

 

Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajomstvo Havajského učenia srdca.
Naučíte sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojich činov vzniknuté od počiatku vekov až po dnes. Tieto techniky vám budú skvelými pomocníkmi v partnerstve a vo všetkých oblastiach každodenného života.

 

Pobyt bez mobilov

V priebehu všetkých mojich seminárov sa vypínajú mobily na celú dobu pobytu. Nepoužívame notebooky, tablety ani iné elektronické zariadenia. Budeme plne ponorení do práce a do svojho vnútorného sveta.

 

Teším sa na vás.

S láskou

Zuzana Hozhoni

 

Cena: 170 EUR / pár: 300 EUR

kapacita max. 15 ľudí
Seminárov prepisu Limbického odtlačku sa môžete účastniť v ľubovoľnom poradí.

 

 

PRIHLÁSTE SA TU:  http://hozhoni.eu/seminare/seminar-zz-tvorivosti-ba/

 

ZUZANA HOZHONI:

 

Práci s ľuďmi, či už formou individuálnych sedení alebo  zážitkových seminárov sa venujem s  prestávkami na Slovensku, v Anglicku a v Čechách 14 rokov.
Milujem prácu s energiou. Keď sa energia skupiny prečistí a dvíha. Keď všetko je možné a synergicky podporené každým z nás.Viesť semináre ma napĺňa, som obdarovaná nenaučiteľným talentom v transformatívnej práci a moja zodpovednosť rozvíjať tieto dary ma priviedla k seminárom. Má pre mňa obrovský význam takúto vysokú energiu spoluvytvárať,  šíriť a podporovať. 

 

A viem, že to je dôležité pre každého zúčastneného. 

 

Ďakujem učiteľom a sprievodcom na mojej ceste : moja Duša/ rodičia/rodina/ Niki Hozhoni/ Roman Kindl/ Moa/ Dr. Ihaleakala Hew Len/ Elena Tonetti/ Karl Grunic / Mudr. Monika Sičová/ Kimi Kousananda/ Orin/ DaBen/ Katinka Soetens

Môj prístup a štýl práce sa vyvíja spolu so mnou. Čistením, dozrievaním a neustálym pátraním po tých najjednoduchších technikách, vďaka ktorým sa vraciam stále viac a viac sama k sebe. Prostredníctvom ktorých si rozpamätávam na svoju božskosť, celistvosť, divokosť, voľnosť, hravosť, uvoľnenosť, radosť a bezhraničné možnosti tvorenia. Rovnako vo svojej hereckej praxi (som profesne herečka) sa opieram o pravdivosť prítomného okamihu a čistotu, aby to čo dávam šlo priamo od srdca k srdcu. Dávam energiu tomu, čo podporuje pravdivosť, otvára srdce a čistí staré brzdiace vzorce. O tomto je v skratke moja práca na seminároch, na javisku a rovnako aj v prírode pri tvorení jedlého raja 🙂
To, o čo sa delím na seminároch praktikujem vo svojom živote. 

 

Motto: "Osobný rast je pre mňa prirodzený tak, ako dýchanie."
Zuzana Hozhoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now