KURZ KRESLENIA PRAVOU HEMISFÉROU

23.-25. OKTÓBER 2020

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na intenzívne trojdňové stretnutie - Kurz kreslenia pravou hemisférou. Prečo práca s pravou hemisférou?

Drvivá väčšina ľudí využíva pre svoj život najmä ľavú mozgovú hemisféru. Z nej vychádzajú naše konkrétne verbálne schopnosti a analytické myslenie, je to sídlo logiky, reči a vôle. Táto časť mozgu vníma čas lineárne, napr. obavy spojené s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou vychádzajú práve z tejto hemisféry. Kým sme ukotvení najmä v tejto oblasti mozgu, robíme iba to, čo nám dovolí náš rozum. Naša pravá mozgová hemisféra je zodpovedná za videnie širších súvislosti a za myšlienkovú syntézu. Je to naša predstavivosť, intuícia, emócie. Neobmedzuje nás len na racionálne poznanie, ale poskytuje nám spojenie s našim srdcom. Kreslenie ako také sa považuje za činnosť komplexnú, preto pri kreslení je potrebné zapájať „zapínať“ aj našu pravú mozgovú hemisféru. Aby sa tak mohlo stať, je nutné sa odbremeniť od našej veľmi častej snahy o verbalizáciu a analýzu. Ak dokážeme vo svojom živote využívať obe hemisféry, dokážeme využívať náš potenciál skutočne naplno. Čo vám prinesie Kreslenie pravou hemisférou?

Kreslenie pravou mozgovou hemisférou sa považuje za najefektívnejšiu vyučovaciu metódu kreslenia, aká bola doposiaľ vyvinutá. Na kurze sa pokúsime „odomknúť“ svoju pravú hemisféru, aby sme sa naučili vo svoj prospech využívať jej schopnosti. Zapájanie pravej hemisféry pre nás vytvorí priestor posunúť sa na inú úroveň spracovávania informácií, než je tá, na ktorú sme zvyknutí väčšinu nášho času. Ak je vo vás zakotvený vzorec „neviem kresliť“, o to viac ste vítaní pridať sa a pozorovať, čo sa bude diať. Manuálna zručnosť nie je primárnym faktorom dobrého kreslenia. Je ním naše VNÍMANIE. Pri práci sa otvoríme vnímaniu ohraničení a priestoru, vnímaniu vzťahov, svetla a tieňov, vnímaniu celku. Získame schopnosť lepšie vnímať tvary, proporcie, perspektívu. Budeme pracovať s našimi predstavami a symbolmi, čím podporíme svoju prirodzenú kreativitu. Pomocou rôznych cvičení, ktorým sa budeme venovať, nadobudneme zručnosti, ktoré využijeme nie len pri kreslení, ale aj v bežnom praktickom živote pri riešení rôznych životných situácií a problémov. Využívanie pravej mozgovej hemisféry nás privedie k pochopeniu nášho vlastného fungovania v živote, k motívom zaužívaného konania. Začneme vnímať, ktoré vzorce chovania sme prebrali zvonku aj napriek tomu, že neslúžia v náš prospech. Až keď odhalíme ako vznikli rôzne bloky v našom živote, môžeme ich začať rozpúšťať a život sa začne meniť. Výsledkom Kurzu kreslenia pravou hemisférou je naučiť sa kresliť portrét a otvoriť dvere svojej vnútornej múdrosti, aby sa mohla slobodne prejavovať. Spoznať svoje fungovanie, a rozhodnúť sa či v ňom zostaneme alebo s tým niečo urobíme. 23. – 25. OKTÓBRA 2020

piatok 15:00 – 19:00, (pokiaľ v piatok nestíhate, Denis vám pošle úlohy, ktoré si urobíte doma a prídete v sobotu ráno)

sobota 09:00 – 18:00, / v sobotu hodinová prestávka na obed/

nedeľa 9:00 – 14:00. Cena za kurz: 120 eur/osoba Prihlasovanie: Na workshop je potrebné prihlásiť sa vopred. V cene sú zahrnuté všetky pomôcky a tiež občerstvenie počas dňa. Počas workshopu bude prestávka na obed /cca 1 hodina/, ktorý je v réžii každého účastníka (je možné si odbehnúť, priniesť a zohriať obed z domu - vo svojom hrnci, mirkošku nemáme, alebo objednať jedlo priamo do centra) Lektorka kurzu: Denisa Gostičová Barry Kreslím a maľujem s prestávkami už od detstva. Keď som objavila techniku kreslenia portrétov pravou hemisférou - tá mi zmenila celý pohľad na kreslenie, ale aj na moje fungovanie. Zmeny neprišli len v kreslení, ale v celkovom vnímaní vecí okolo a v mojom osobnom živote. Okrem toho sa venujem: Počas obdobia jednej z mojich najťažších životných skúseností v roku 2014 sa mi začala otvárať cesta k sebe. Odvtedy pomocou rôznych techník, meditácií, samoty, dlhých hodín v prírode som došla k mnohému poznaniu a zmien v sebe a v mojom osobnom živote. Tieto skúsenosti podávam ďalej pomocou techník ako kraniosakrálna biodynamika, či hlbinná imaginácia. Učím anglický jazyk netradičným spôsobom. Dlhodobo spolupracujem s nvo na odstránení diskriminácie ako aj vyzdvihnutie hlasov žien, ktoré nie sú počuté.


Miesto si rezervujete na info@mojajoga.sk